Untitled
Untitled
+
So freaking true!
+
i got no more god damn regreat!
+
บุ่ยบุ๋ยให้อาม่ากินมั่ง
+
หม่องบุ๋ย ทะนาข่า
+
อร่อยจุงเบย (at Hotpot @Supream Samsen)
+
บินไปกับบุ๋ยไหมคะ (at Supreme Complex)
+
ป๊าจ๋า หนูจะกินอ่าาา (at Yayoi @Center One อนุสาวรีย์ชัย ฯ)
+
หม่ำละนะค้า (at Mcdonald’s @Supreme Samsen)
+
หรอยริมเล (at สะพานปลา @ อ่างศิลา จ.ชลบุรี)
+
กุ้งไข่สองโลฮะ (at อ่างศิลา@ชลบุรี)